Karta SNMP

 • Zarządzanie przy użyciu przeglądarki www.
 • Czytelnie przedstawione informacje o stanie karty sieciowej i podłączonego do niej UPS-a
 • Zdalne sterowanie pracą UPS-a (załącz / wyłącz) i uruchamianie funkcji diagnostycznych np.
 • sprawdzenie stanu baterii.
 • Wysyłania wiadomości e-mail pod 8 wybranych adresów w przypadku wystąpienia zdarzenia.
 • Karta tworzy log zdarzeń (po każdym wystąpieniu alarmu lub zmiany stanu pracy) i danych
 • pomiarowych (z zadaną częstotliwością).
 • Zapisywanie konfiguracji do pliku i późniejsze odtworzenie lub powielenie jej na innych kartach.
 • Działające w tle oprogramowanie ClientMate umożliwiające bezpieczne wyłączenie komputerów zasilanych przez UPS w przypadku zaniku zasilania.
 • Oprogramowanie SNMPView pozwalające na monitoring i zarządzanie wieloma urządzeniami
 • UPS poprzez sieć Internet.

Zapytaj o produkt