POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego https://www.upsces.pl/.
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Podłęże 676, 32-003 Podłęże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000185827, REGON: 350553452, NIP: 6790028986, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
 3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub zgłaszania żądań dotyczących ich realizacji praw, proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: daneosobowe@ces.com.pl lub kontakt pisemny na adres: Podłęże 676, 32- 003 Podłęże bądź kontakt osobisty w siedzibie administratora.
 4. Żądanie może zostać zgłoszone także przez pełnomocnika.
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do Pani/Pana o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 6. Administrator korzysta z plików cookies – niewielkich informacji tekstowych, przechowywanych na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Strony, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta.
 7. Podczas pierwszej wizyty na stronie Administratora wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się” zezwala Pan/Pani na użycie plików cookies. Ustawienia cookies zawsze można zmienić lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze strony. Można również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe.
 8. Więcej informacji o cookies można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

W JAKIM CELU CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" SP. Z O.O. Z/S W PODŁĘŻU WYKORZSTUJE PLIKI COOKIES WŁASNE?

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W szczególności pozwalają one poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, ulepszać funkcje dostępne na stronie. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedziliście Państwo stronę Administratora oraz w jaki sposób z niej korzystacie, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy.
 2. W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.
 3. Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z komputera Użytkownika. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.
 4. Pliki cookies służą także do monitorowania ruchu na stronie internetowej, a to analityki danych, w tym cookies Google Analytics, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji,  (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu: analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 5. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics, pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) posiada siedzibę poza Unią Europejską, jednak gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 6. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Administratora przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

W JAKIM CELU STOSOWANE SĄ PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

 1. W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Strony za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Strona wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez następujące serwisy społecznościowe: Facebook, YouTube, Google, LinkedIn, Pinterest. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (np. Facebook), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na Pani/Pana temat, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina (Informacje te nie są przekazywane Administratorowi). Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę Facebooka lub inne podmioty trzecie mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Pan/Pani korzysta wchodząc na Stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w portalu Facebook. Jeśli nie chce Pan/Pani, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące wizyt na stronie należy wylogować się z nich przed wejściem na stronę Administratora. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności.
 2. Korzystanie przez Administratora z plików cookies podmiotów trzecich opiera on na swoim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną i analizie danych.

CELE PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych do Pana/Pani preferencji oraz optymalizacja korzystania ze Strony;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pan/Pani ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika,
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku bezpośrednio z poziomu strony),
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej,

 

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Pani/Pana urządzeniu końcowym. W każdym czasie może Pan/Pani dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.
 2. Poniżej zamieszczone zostały linki, gdzie można zmienić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

LOGI SERWERA

Obok plików cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować, w szczególności: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Pan/Pani został/a przekierowany/a na stronę. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Pana/Panią. Stanowią one jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną (dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem).

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.